Industrijski odpadki: kaj je to, klasifikacija, pravila zbiranja

Vsaka proizvodnja ima nekatere sočasne težave in posledice, in sicer industrijske odpadke. Na primer, obrat za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov mora po proizvodnji blaga odstraniti tekoče odpadke. Velik obseg takšne uporabe je nevaren za okolje in podnebje. Kako rešiti tovrstne okoljske probleme? Seveda, po tem izumljenem algoritmu, je treba začeti z ukrepi za likvidacijo treningov iz podjetij.

Razvoj proizvodnje so ostanki trdnih, tekočih ali plinastih snovi naravnega ali antropogenega izvora, sestava pa je lahko variabilna. Nekateri deli se lahko uporabljajo za druge tehnološke procese, ki se izvajajo na osnovi nizko kakovostnih surovin. Ta del snovi, ki se ne morejo predelati, se prenese v kategorijo neizterljivih izgub in se izvozi v posebne poligone.

Značilnosti industrijskih odpadkov

Industrijski odpadki so razvrščeni v agregatno stanje, viri nastanka, možnosti nadaljnje uporabe, nevarne lastnosti in lastnosti dela.

Nastale snovi se sistematizirajo v skladu z Zveznim katalogom odpadkov (FCCI), kjer je vsaka vrsta identifikacijske številke odpadkov digitalna koda.

V skladu s posamezno številko FKCO je zagotovljeno zbiranje industrijskih odpadkov iz podjetij, njihov izvoz, predelava ali zakopavanje.

Agregatno stanje

Vse snovi, pridobljene med proizvodnim postopkom, so razdeljene na triagregatna stanja: plinasti, tekoči in trdni industrijski odpadki podjetij. Fizično stanje snovi, njena začetna sestava in lastnosti določajo pogoje možnega recikliranja.

viri izobraževanja

Razvrstitev industrijskih odpadkov glede na vir izobraževanja izhaja iz industrije.

To lahko vključuje vse vrste industrije:

 • Enostavno
 • težka
 • Kemikalija
 • metalurgija

Gradbene organizacije so glavna onesnaževala v ozračju. Če smeti vsebujejo živo srebro, se nevarnost poveča s poškodbo zunanje lupine.

Primernost za nadaljnjo uporabo ali recikliranje

\ t

Na podlagi dejavnika nadaljnje primernosti se smeti razdelijo na dragocene surovine, ki se sprožijo v novem procesu, če ga tehnologije za predelavo industrijskih surovin predvidevajo in niso primerne za ponovno uporabo. Strogo rečeno, vrste vadb se določajo ob upoštevanju njihove sestave, značilnosti delovanja in posebnosti, ki jih rastlina razlikuje.

razredi nevarnosti

Glede na stopnjo negativnega vpliva na okolje so industrijski odpadki razdeljeni na pet razredov nevarnosti:

 • Razred I - izjemno nevaren, lahko povzroči nepopravljivo škodo na naravnih virih (snovi, ki vsebujejo živo srebro, galvanošalce) in povzročajo resne okoljske težave. Takšne snovi lahko pri vstopu v odtok povzročijo naravno nesrečo. Primarno zbiranje takšnih materialov se izvaja ločeno od drugihposebna embalaža, saj je sestava zelo nevarna.
 • Razred II - velika nevarnost, nevtralizacija vpliva na okolje traja več kot 30 let. Gre za žveplovo kislino ali elektrolit, ki lahko vključuje gradbene in zaključne materiale, izdelane z lakom in barvo, rabljena olja ali akumulatorje. Zbiranje poteka z uporabo palet, saj lastnosti elektrolitov povzročajo strah pred zastrupitvijo s kislino ali svincem.
 • Razred III - zmerna nevarnost zaradi vpliva ekološkega sistema se ponovno vzpostavi 10 let. To je svinec, izrabljeno motorno olje. Za zbiranje uporabite posebno embalažo, katere lastnosti izključujejo možen prodor vode in tujih snovi.
 • Razred IV - praktično varen, škoda nevtralizirana v 3 letih. To lahko vključuje materiale, katerih sestava vključuje olje, uporaba takšnih snovi vključuje različna gradbena dela.
 • V razred - varen. V to skupino spadajo papir in karton, gradbeni materiali z vsebnostjo lesa, črne in neželezne kovine, tekstil. Tudi če dejanske lastnosti odpadkov omogočajo, da se razvrstijo kot varne, je treba paziti na sestavo. Na primer, živilski odpadki, ostanki papirjev, škatel in tkiv lahko postanejo odlična osnova za vzrejo glodalcev in parazitov. Kadar odlagališča naraščajo v obsegu na ozemlju, sestava odpadnih materialov ni več odločilni dejavnik tveganja.

Kompleksna sestava in lastnosti medicinskih pripravkov, tekočih ostankov barvnih in lakovnih izdelkovkot tudi kozmetika, ki je nevarna za okolje v primeru padca v kanalizacijo.Sestava medicinskih odpadkov omogoča razlikovanje med možnimi tveganji, vendar je treba v vsakem primeru zbiranje opraviti s pomočjo posebnih posod na mestu, kjer je trda obloga in krošnja.

Vrstni red uporabe industrijskih odpadnih materialov

Za odstranjevanje različnih vrst industrijskih odpadkov so bile razvite posebne tehnologije. Realizacija naloge se začne z organizacijo skladišča ali igrišča, kjer bo zbirka podjetij in sortiranje.

Nato je treba skleniti pogodbo za izvoz odpadkov. Če govorimo o gradbenih delih, bo izvoz velik. Na tej stopnji se surovine delijo na materiale, ki so predmet predelave, in nepopravljive izgube. V prvem primeru se odpadki pošljejo v predelovalne obrate in opravijo ustrezne tehnološke postopke, odvisno od vrste surovine.

Tako se pridobijo vmesne surovine, ki se nato uporabijo pri proizvodnji različnih proizvodov, bioplina, organskih gnojil.Vrste odpadkov hrane lahko uresničujejo zaposleni v podjetjih. V tem primeru bodo šli na krmo za govedo. Gradbeni materiali so lahko koristni za obnovo stanovanjskih in zasebnih hiš. Odpadki, ki ne morejo biti koristni, bodo pokopani na lokaciji.

Na žalost kljub tehničnemu napredku še vedno veliko tekočih odpadkov teče v reko v druge rezervoarje.Če so vrste rezervoarjev zaprte, ogroža postopno izginotje živine, če pa so prisotne med njimi, potem obstaja nevarnost širjenja reke. Brezskrbni proizvajalci zanemarjajo ekološke zahteve, vendar lahko za to zakonito plačajo.

značilnosti izvoza

Izvoz industrijskih odpadkov lahko izvajajo samo podjetja, ki imajo za to dejavnost posebno dovoljenje in izpolnjujejo zahteve varnostnih vozil.​​

Vsaka organizacija, v kateri se zbirajo odpadki, mora zagotoviti, da je razvrščena glede na stopnjo nevarnosti, izdelati register izobraževanja o vseh vrstah odpadkov ter potne liste odpadkov s posameznimi digitalnimi kodami, ki določa poseben dokument o razvrščanju odpadkov iz podjetij (FKCO).

Poleg tega je treba obveznost opravljanja varnega prevoza dati podjetju, ki ima dostop do te vrste dejavnosti. Vsa dela se izvajajo z uporabo posebne opreme. Za snovi z visoko toksičnostjo se uporabljajo zapečatene posode. Odpadki podjetij, ki niso predmet nadaljnje uporabe, so dostavljeni na specializirana odlagališča, kjer potekajo pogrebi.

Nadzor uporabe

Za zagotovitev, da industrijsko onesnaževanje okolja ne doseže kritičnega obsega, se postopek zbiranja, izvoza, skladiščenja, predelave in odstranjevanja odpadkov zakonito nadzoruje na proizvodni, javni in vladni ravni.

Odgovornost zveznih organovizvršilna oblast je nadzor in zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega izvajanja komunalnih storitev, samoupravnih organov, licenčnih podjetij, naslednjih nalog:

 • Strogo izvajanje sanitarnih in okoljskih standardov in zahtev v vseh ukrepih, ki se nanašajo na zbiranje, skladiščenje, prevoz in odstranjevanje industrijskih odpadkov.
 • Organizacija ukrepov za zmanjšanje količine ne-odpadkov, ki se lahko racionalno uporabijo kot dragocen material, ki ga je mogoče reciklirati.
 • Ugotavljanje kršitev poročanja o odpadkih, privedba storilcev pred sodišče.
 • Redni pregledi dovoljenj organizacij, ki izvažajo, skladiščijo in odstranjujejo odpadke.

Problem ekologije se ne nanaša samo na državno oblast, zato morajo pravne osebe, ki sprejemajo ukrepe za recikliranje industrijskih odpadkov, izvajati nadzor in zagotavljati izvajanje sanitarnih in ekoloških norm.

Prav tako imajo javna združenja in državljani pravico izvajati nadzor nad spoštovanjem standardov na zakonodajni ravni. Samo kompleksno delo bo zmanjšalo problem recikliranja odpadkov in se držalo mejne količine akumulacije strupenih industrijskih odpadkov, ne da bi povzročilo resno škodo okolju.