Izračun delilnika napetosti

Vhodna napetost:
Izhodna napetost:
Število uporov: E96E24
Enote (Ohm): +1101001000100001000001000000
R 1 (OH) R 2 (OH)
Izhodna napetost:
Napaka (%):