Kako zavrniti ogrevanje v stanovanju? načrt po korakih

V zadnjih letih je med lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah stalen trend, da preidejo na avtonomne možnosti dobave toplote. Večje finančne možnosti za lastnike stanovanj danes omogočajo ogrevanje v stanovanju na povsem drugačni, višji tehnični ravni. To v veliki meri prispeva k nastanku avtonomnih naprav in agregatov, ki imajo visoko učinkovitost in učinkovitost.

Želja po popolni neodvisnosti stanovanja od daljinskega ogrevanja je povsem razumljiva in jo je mogoče razložiti. Pogosto je kakovost ogrevalnega sistema v zimskem času še veliko. Rahlo tople baterije, ko se zima divja zunaj okna, neupravičeni finančni stroški - pravi predpogoji za popolno opustitev ogrevanja v stanovanju.

Alternativne možnosti ogrevanja. Resničnost in posledice tega koraka

Glavni argument, ki ga uporablja lastnik stanovanja, ki je želel odklopiti ogrevalni sistem in samostojno ogrevati v svojem domu - neodvisnost. Za našo državo je značilna hitra sprememba letnih časov. Poletje se hitro konča, toplota, ki se v toplih obdobjih nabira v hišah, hitro izhlapi. Za mnoge od nas je stanje čakanja, ko je ogrevalna sezona uradno sprožena, povezano z nelagodjem. Do datuma vključitve centraliziranega ogrevanja je še kar nekaj časa, in stanovanje je že hladno in neprijetno. Obstaja izhod in on se samo prosi.

Njen avtonomni kotel je sposobenrešiti takšne težave enkrat za vselej. Ampak kako izklopiti centralno ogrevanje v vašem stanovanju, da se odloči, kdaj, koliko in za kaj plačati? Vsa ta vprašanja zahtevajo skrbno analizo in kompetenten pristop. Glavni problem je ogromno birokratsko delo. Za enkrat za vselej opustiti storitve regionalnega energetskega podjetja bo potrebno veliko dovoljenj in s tem povezane dokumentacije.


Zakonodaja v tem primeru zavzema nevtralno, dvojno stališče. Po eni strani nam zakon ne prepoveduje, da opustimo storitve daljinskega ogrevanja, vendar ta prekinitev pomeni veliko pravnih formalnosti. Težave za prebivalce, ki so pripravljeni dati lastno avtonomno ogrevanje, povezano s tehničnimi odtenki izpopolnjevanja večstanovanjskih stavb. Kaj bi postalo jasnejše, si lahko predstavljate svojo hišo v rezu. Številne cevi, dvižne cevi, tuljave, radiatorji, zaporni ventili in merilniki toplote so edina kompleksna mreža. S teoretičnega vidika pa je mogoče s tehničnega vidika izključiti - to je resnično inženirski in tehnični problem.

Vsak nepooblaščen poseg v sistem lahko povzroči motnje v delovanju celotnega kompleksa kot celote. Izklop enega stanovanja iz enega ogrevalnega sistema zahteva ponovno opremljanje celotnega omrežja in je povezano z velikim številom inženirskih del.

Pomembno! Vsi stroški za rekonstrukcijo in reorganizacijo centraliziranega sistema ogrevanja večstanovanjske stavbe,povezan z odklopom od ogrevanja enega naročnika, ležati na njegovem ramenu.

Celoten sistem je v skladu s pravnimi pravili del enotnega premoženja, ki pripada večstanovanjski stavbi. Sestavo lastnine stanovanjske hiše, njeno funkcionalnost in učinkovitost določajo lastniki stanovanj. Sklep je pripravljen - odločitev o uvedbi sprememb centraliziranega ogrevalnega sistema se sprejme skupaj. Ta zahteva je jasno navedena v Stanovanjskem zakoniku. Odklop ene stanovanjske rešitve je individualna. Vendar pa se nepooblaščeno odklop brez pridobitve ustreznih dovoljenj in odobritev preganja. V nekaterih primerih se lahko taka dejanja lastnika stanovanja štejejo za kaznivo dejanje. Vsa dela, povezana z inženirskimi omrežji v stanovanjski stavbi, morajo opraviti strokovnjaki, ki jih vodijo ustrezna dovoljenja, specifikacije in projekti.

Odločitev se sprejme. Kako odklopiti ogrevalni sistem

V tem primeru se je treba opreti na določbe "Pravil za zagotavljanje centraliziranih storitev oskrbe z vodo in toploto", ki so odobrene z uredbo vlade. V skladu s pravili imate pravico zavrniti storitve energetske družbe pri oskrbi s toploto in toplo vodo. Postopek zavrnitve temelji na določbah obstoječega sporazuma med lastnikom stanovanja in podjetjem dobaviteljem toplote. Vsaka pogodba se lahko prekine. Resnični ali fiktivni razlogi za prekinitev pogodbe o dobavi tople vode in. \ Togrevanje je vedno mogoče najti. Do danes je večina podjetij, ki delujejo na trgu oskrbe s toploto, sistematično kršila pogodbene pogoje, da ne omenjamo zanemarjanja obstoječih sanitarnih norm in predpisov.


Odločili ste se, da zavrnete centralno ogrevanje, potem čakate na naslednje:

  • na lastne stroške in samostojno izvaja sistem prenove za zagotavljanje sosednjih hiš z ogrevanjem in oskrbo s toplo vodo v celoti;
  • opravlja dela za obnovo normalnega delovanja v sosednjih stanovanjih prezračevalnih in drenažnih sistemov.

Vsa dela zagotavljajo ustrezni SNiPami (41-01-2003, 23-02-2003 in 31-01-2003). Tehnično delo brez privolitve sosedov in drugih prebivalcev vašega doma je prepovedano.

Pomembne ovire za izpolnitev njihove želje, da postanejo neodvisne od ponudnikov storitev, so sektorska naročila in naročila.

Na primer: prekinitev povezave s centralnim ogrevanjem in oskrbo naročnika s toplo vodo se izvaja samo pod pogojem, da se izterja iz storitev celotne hiše. Take omejitve uvajajo tiho prepoved zavrnitve osrednjega organa in GPU posameznih stanovanj. Takšna pravila so v nasprotju z določbami Stanovanjskega zakonika, vendar je dokaj težko dokazati nezakonitost komunalnih storitev s tehničnega vidika.

Ta položaj je množični pojav in znatno omejuje naše zakonske pravice razpolagati z našo lastnino. Spadamo v odvisnost od želje drugih lastnikov stanovanj v stanovanjski hiši,in ne nameravajo spreminjati trenutnega stanja iz različnih razlogov. Če skušate zaščititi lastnika pravic prek sodišča, so možnosti za zmago v tem primeru lahko dolgotrajne. Razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja za zaustavitev lahko postanejo tehnični razlogi, zaradi česar ni mogoče izvesti operacij odklopa, ne da bi to vplivalo na funkcionalnost celotnega sistema oskrbe DH in tople vode.

Opomba: Tudi lastnik stanovanja dolgov za ogrevanje, ne bo za podjetje - ponudnik storitev, da izklopite napravo. Mreža bo ostala nedotaknjena, dolg pa bo dolžnik pobiral na sodišču.

Dobavitelji toplotne energije so monopolisti na trgu oskrbe s toploto, ki poskušajo svoje področje vpliva na stanovanjski sklad vsekakor rešiti.

Pravne razlik in odtenkov pri izklopu CO

Obstaja možnost odklopa za centralno ogrevanje, ne da bi bilo treba zaprositi za dovoljenje. Mnogi od nas redko vidijo dogovor s podjetji za oskrbo z energijo za vaš dom. Domneva se, da se lastniki stanovanjskih stavb strinjajo s pogoji za zagotavljanje storitev daljinskega ogrevanja. Pravzaprav je stanje s pravnega vidika lebdelo v zraku. Brez pogodbe, brez obveznosti.

Zlasti v skoraj vsaki hiši lahko najdete prebivalce, ki so se samovoljno odrezali od oskrbe s toploto in jim uspeli opremiti stanovanja z avtonomnimi sistemi.ogrevanje V tej situaciji praktično ni nobenih primerov, ki bi pripeljali do odgovornosti za samoupravo, zato vsakdo rešuje situacijo na lastno odgovornost.

Razmislite o okoliščinah, ko za uresničitev vaše želje po zavrnitvi centraliziranega ogrevanja ni potrebno soglasje prebivalcev vašega doma in sosedov.

Stanovanjske stavbe imajo pogosto nepopolno tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na ogrevalni sistem. V zvezi s tem se pogosto zgodi, da elementi ogrevalnega sistema niso del premoženjskega kompleksa stavb. Kljub temu, da se v takšnih razmerah ne bo treba dogovoriti o ponovni namestitvi ogrevalnih sistemov v stanovanju, so potrebna uradna soglasja nadzornih in servisnih organizacij.

Razlog za to je, da vsako motenje v inženirski mreži zahteva obvezno določitev v tehnični dokumentaciji. Za vsako hišo obstaja tehnični potni list, ki upošteva vse podatke o tekočem ogrevalnem sistemu. Odstranitev radiatorjev, vstavitev in namestitev škatel v stanovanjih, vse druge spremembe se morajo odražati v tehničnem potnem listu. Vodeno po čl. 26 Stanovanjskega zakonika Ruske federacije za nadaljnje ukrepanje boste potrebovali naslednji paket dokumentov:

  • uporaba v poljubni obliki;
  • tehnični potni list na nepovezanem stanovanju;
  • dokumenti, ki potrjujejo pravico do lastništva (uporabe) stanovanja;
  • pisno soglasje vseh zakonito nastanjenih oseb v stanovanju;
  • tehnični sklep strokovnjakov o možnosti odklopa in nadaljnjegapretvorbo komunikacij.

Za dopolnitev slike je treba paketu dokumentov dodati projekt prestrukturiranja, ki ga razvijejo strokovnjaki ustreznih organizacij in organov. Kot del projektne dokumentacije morajo biti izračuni, ki dokazujejo funkcionalnost sistema centralnega ogrevanja v hiši v odsotnosti elementov nepovezanega stanovanja. Poleg projekta je bolje imeti tudi shemo termo-hidravličnih izračunov objekta, natančen izračun preostalega ogrevanja.

Tehnično ustrezen projekt je prvi korak k pridobitvi dovoljenja. Vendar, če lahko uvedene spremembe negativno vplivajo na toplotno učinkovitost celotne stavbe in povzročijo kršitev temperaturnega režima v stanovanjih drugih lastnikov stanovanj, bo tak projekt zavržen.

Tehnične težave

\ t

Če je vsa dokumentacija v skladu z zahtevami, je dogovorjen projekt preoblikovanja stanovanja, vrsta avtonomnega ogrevalnega vira izpolnjuje norme požarne varnosti in delovne pogoje v stanovanjski stavbi, lahko pričakujemo pridobitev dovoljenja. Druga stvar je, da taki ukrepi javnih služb niso navdušeni in birokratski postopek lahko traja več mesecev.

V zvezi s tehnično stranjo primera se zdi, da je naloga odklopa stanovanja od centralnega ogrevanja zapletena. Da bi ga rešili, morate le povabiti kvalificirane delavce. Demontaža obstoječe opreme in naknadna vgradnja avtonomnega ogrevalnega sistema se izvaja v skladu s projektom, zastrokovnjaki.

Sicer lahko naletite na številne težave, najprej na tehnični načrt in nato na upravni.